3-1

Όταν η ερωτική ζωή παρουσιάζει… καθοδική τάση και όταν οι άλλες θεραπείες δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, το «λόγο» έχει η χειρουργική θεραπεία, η οποία εγγυάται αποτελέσματα εφ όρου ζωής.

Read more...